0

ბაგი Bug

საერთაშორისო სიტყვა რომლის მნიშვნელობა არავინ იცის

-აუ გაბაგა
-გაბაგა კი არა გაჭედა :)