0

შამპუნში წყლის გამოვლება

გაჭირვების აღმატებითი ფორმა .დიალოგში ერთი მეგობარი იყენებს , მეორის გაჭირვების დასაკნინებლად .

ეგ რა არის , შენ ჯერ შამპუნში წყალი არ გამოგივლია