0

ჩაბაყუნება

მიირთვას აღმატებითი ფორმა.

შაურმას ხომ არ ჩააბაყუნებდით მილედი?