0

მეტრა ოცი ნახტომში

ხშირ შემთხვევაში დაცინვის მიზნით გამოყენებული წინადადება,რომელიც ადასტურებს იმ ფაქტს, რომ ადამიანი ვიზეც ვსაუბრობთ არის ძალიან დაბალი.

რას ამბობ გოგო,მეტრა ოცია ნახტომში!