0

პაპალამ

თანაბრად გაყოფა, გამოიყენება დაცემინებისას, ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესების სურვილის საპასუხო, მადლიერების და გულუხვობის გამომხატველ სიტყვად

-სტო ტიში
- პაპალამ

0

პაპალამ

ერთგვარი სამადლობელო პასუხი დაცემინების შემდგომ მომართულ სტოტიშზე, რაც შენშიც და მოსაუბრე პარტნიორშიც ბედნიერების და სიხარულის განცდას იწვევს.

- აააფცხი ,
- სტოტიში ,
- პაპალამ ,
- რაიყო შეჩემა მეტი არ გემეტება ? აჰჰჰაააჰ
- უხ რა ენაგაქ ანზორ.

0

პაპალამ

ერთგვარი სამადლობელო პასუხი დაცემინების შემდგომ მომართულ სტოტიშზე, რაც შენშიც და მოსაუბრე პარტნიორშიც ბედნიერების და სიხარულის განცდას იწვევს.

- აააფცხი ,
- სტოტიში ,
- პაპალამ ,
- რაიყო შეჩემა მეტი არ გემეტება ? აჰჰჰაააჰ
- უხ რა ენაგაქ ანზორ.

0

პაპალამ

როდესაც ადამიანი რაიმეს მოიგებს და ამ მოგებაში წვლილი მის მეგობრებსაც შეაქვთ

-დავაი ძმა პაპალამ გავინაწილოთ

0

პაპალამ

ძირითადად გამოიყენება დაცემინების შემდეგ, როდესაც ერთმანეთს "სტოტიშს" უსურვებენ

ძირითადად გამოიყენება დაცემინების შემდეგ, როდესაც ერთმანეთს "სტოტიშს" უსურვებენ

0

პაპალამ

გამოიყენება დაცემინების შემდეგ ფულის სურვების შემთხვევაში. ნიშნავს თანაბრად გაყოფას

-ააააფცხიკ
-სტოტიში!
-პაპალამ