0

მოერიდე

ირონიული ფრაზა, რომელიც მიზნად ისახავს, ზედმეტად პატარა ძაღლების დამცირებას

მოერიდე, არ გეცეს