0

აჯაფსანდალი

"აჯაფსანდალი" ყველა ადამიანის ბავშვობის ვიტამინების შემვცელი საკვები, რომლის გაკეთების დროსაც კონკრეტულ პიროვნებას არ შიოდა.

მშობელი: დღეს აჯაფსანდალი გავაკეთე
ბავშვები: ჩვენ არ გვშია