0

ვინც იხილოს იხილოს შავ კუბოში იძინოს

ძირითადად გამოიყენება დახუჭობანას თამაშის დროს და ეხება იმ კონკრეტუკ სუბიექტს ვინც იხუჭება

- ეე ნუ იხილები!
- არ ვიხილები !
- ვინც იხილოს იხილოს შავ კუბოში იძინოს! (ვტფ)