0

მსაჯი (სუდია)

პიროვნება რომელიც თავისი გადაწყვეტილების შესაბამისად აეჭვებს ხალხს თავის სექსუალურ ორიენტაციაში

სუდია პიდარაასტ