0

ჩამჭრელი კისრულობს

ორი პიროვნების მიერ წარმოთქმული თაღლითური განცხადება რათა თავი აარიდონ მათზედ დაკისრებულ ვალდებულებებს.

-მოდი დავნაძლევდეთ!
-მე ჩავჭრი (ნიძლავის პლიუსებში თავის გარევის ყველაზე მარტივი გზა)
-ჩამჭრელი კისრულობს(მუღამში ჩაჯმის არა ნაკლებ მარტივი გზა)