0

სები

სები- აჭარულად უმანკო ბუნჩულა ბავშვს ნიშნავს.

რაფერი სები ბაღანაა და