ძმრატ - განმარტებები - ბიძერი
0

ძმრატ

სახეცვლილი, ფორმირებული ბარბარიზმი, რომელსაც იყენებენ ისეთი ტიპის ადამიანები, რომლებიც ბოლოდმე არ ივიწყებენ ქართულს

რავახარ ძმრატ?