ყლისკენ რომ იყურები გზისკენ გაიხედე - განმარტებები - ბიძერი