0

ზდაროვა კაი ბიჭებს

მისალმების ეს ფორმა გამოიყენება მაშინ როდესაც 1 ტიპი მიუახლოვდება ბირჟაზე შეკრებილ საზოგადოებას.

ზდაროვა კაი ბიჭებს.