0

პაპიროსს სვამს.

პაპიროს სვამს ამ სიტყვას იყენებენ ასაკოვანი ქალები და მამაკაცები.

შენ ბებია პაპიროსს სვაამ?