0

აპერაცია

იგივე ოპერაცია ოღონდ რუსეთის ხალხი ო- ს ნაცვლად ა-ს ამბობენ.

აპერაცია უნდა გავიკეთო