გორმონი - განმარტებები - ბიძერი
0

გორმონი

იგივე ჰორმონი ოღონდ რუსეთის ხალხი ჰ-ს ნაცვლად გ-ს წარმოთქვამს.

,.....