მახორკა. - განმარტებები - ბიძერი
0

მახორკა.

სიგარეტის ბიჩოკებისგან შეკოწიწებული თუთუნით გაკეთებული სიგარეტი.

.....