0

ქათამი.

ჰომოსექსუალი რომელსაც ციხეში შიგადაშიგ ხმარობენ ხოლმე.

....