მაგი კაი რომ იყოს შენ მომასწრებდი. - განმარტებები - ბიძერი