0

გასაუპატიურებელი ქალი

გასაუპატიურებელი ქალი არის 30 წელს გადაცილებული საშუალო სტატისტიკური ქართველი მდედრი, რომელმაც ახალგაზრდობის წლები ვიღაც ვიგინდარაზე გაფლანგა ან, ვიღაც ვიგინდარას შიშით ვერავის ენდო და ახლა კრიტიკულად საჭიროებს მამაკაცს. გასაუპატიურებელი ქალები ძირითადად ამოიცნობიან ნერვული აშლილობით გამოწვეული უცნაური ქცევებით, ხასიათის მკვეთრი და ხშირი ცვლილებებით, ასევე კაცებზე აცრუებული გულით.

...