0

ჯიპიანი მამაო

ჯიპიანი მამაო — სასულიერო პირი, რომელსაც აქვს საკმაოდ კარგი ფინანასური მდგომარეობა, ყავს ავტომობილი, სასურველია დიდი და შავი ჯიპი, რომლის ღირებულება უნდა მერყეობდეს 20-80 ათას დოლარამდე, თუმცა ზოგიერთ მოკრძალებულ მამაოს შეიძლება ყავდეს 15-10 ათას დოლარად ღირებული ჯიპი – ეს შესაბამისად მოკრძალებული ღიპის პატრონებს.

...