0

ქართული სექსი

ქართული სექსის შესახებ ჯერ კიდევ ცნობებს ვხვდებით ძვ.წ. 2 ათასწლეულში როდესაც იხსენიება პირველი ქართული სახელმწიფოები. პირველი ქართული სექსი გადმოცემულია შემდეგნაირად : „და მოქაჩა იასონმა მედეა, და მიენდო მედეაც იასონის ასოს-უშიშშს ვითარცა უხორცოს“

...