0

სულ ეგა ხარ?!

ამ კითხვას სვამე იმ დროს როდესაც ფიქრობენ ამა თუ იმ პირის ჩასვრაზე რაიმე საკითხის მიმართ ხშირად შეიძლება არც ფიქრობენ მაგრამ მისი აგდება უნდათ

რაიყო სულ ეგხარ