0

ძიორგანი

ადამიანი რომელსაც ახასიათებს უცნაური და ნერვიული ქცევა/მეტყველება.

დათო რატო გახდა ეგეთი ძიორგანი?