0

რუსის

როგორც წესი ნაშები ან ჯარი. ჩნდება ილუზია რომ ნაშებიც და ჯარიც ერთი კონკრეტული რუსის არის.

რუსის ჯარი შემოვიდა.
რუსის ნაშებს არ ჯობია არაფერი.