0

მოსკოვები

თუ როგორ მოიხსენიებენ ფულიანი რუსეთში მოგულავე მეგრელები მოსკოვს.

მოსკოვებში ვართ ეხლა, ქორწილში მაგალითად.