0

იქითა კრაიზე გადასვლა

1. გზის სხვა ხაზზე გასადვლა
2. საწინააღმდეგო სანაპირო (იგივე ნაბერეჟენი)

მოიცა ესე ვერ მოვუხვევ, იქითა კრაიზე გადავალ