0

რამდენებშია?

კითხვა რომელიც დაესმის მანქანების ფასებს,- ანუ რამდენი ათასი ლარი თუ დოლარი ღირს. პასუხიც მსგავსია: ორებში, სამებში.. ა.შ

myauto-ზე ნახე, ხუთებში აქვთ ეგენი.