5

ჩემიდედაშევეცი

უნივერსალური keyword, რომელიც ლოგიკურ ფუნქციაში ჩასმისას გვაძლევს შემდეგ მნიშვნელობას: if (რაღაც) {ჩემიდედაშევეცი}, ანუ თუ ეს მოხდა, მაშინ ჩემს დედასთან დავამყარე სექსუალური აქტი. იგულისხმება რაღაცის მტკიცება, თავის მართლება. სინამდვილეში ენის ბინძური წარმონაქმნია, რომელიც მალე უნდა მოვიშოროთ.

"-მეორეჯერ მაგას დავინახავ და ჩემიდედაშევეციი თუ არ გაგაქროთ. "

0

ჩემიდედაშევეცი

ლექსიკური ესკიზი, გასიტყვებული წინადადება. თავიდანვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს არ არის ე.წ. "დაგინება" მისი დანიშნულება და მნიშვნელობა ცალსახად განსხვავდება წინადადებისგან - ჩემი დედას შევეცი. აღნიშნული გახლავთ შორისდებული, რომელიც წესით უნდა გამოხატავდეს ადამიანის ემოციას თუმცა, მისი მთავარი მიზანი სწორედ ის არის, რომ დაიცვას ადამიანი ნებისმიერი ემოციის გამოხატვისგან მაშინ, როდესაც თვითონაც არ იცის რას ეკითხებიან, რას მოითოვენ მისგან. შესაბამისად, ამ სიტყვით თავს იძვრენს და მისი ემოცია უემოციურობაში ჰპოვებს თავს. ამ სიტყვის რუსული ანალოგია - ბლია.

- პეტრე, რას ფიქრობ ევროპაში შექმნილ ეკონომიკურ-სოციალურ ფონზე, ადამიანების ჩრდილოეთ ამერიკაში მიგრაციის შესახებ?
- აბაა, ჩემიდედაშევეცი.

0

ჩემიდედაშევეცი

თავის გამართლების უტყუარი საშუალება. ამ ფრაზის შემდეგ ვერავინ ვერ შემოგედავება რომ იტყუები. და მაინც თუ მტუყანი ხარ არ იღელვო გრამატიკული შეცდომის ხარჯზე ეს გინება არ შეგეწერება. დედის გარდა შეგვიძლია გამოვიყენოთ: მამა, ბიძა ბაბუა და სხვა.

ვაჟიშვილი არ ვარ ჩემიდედაშევეცი