0

ახალტურება

როცა ადამიანს რამეს შეპირდები და მერე ყლეზე დაიკიდებ

ამახალტურა მაგ ჩემისამ