0

პიკაპი

ცოტა ისეთი ხუმრობა

მაგ:პატარა სატვირთო-სამგზავრო ავტომობილი როა ხოარიცი რაქვია?
პიკაპიი?
*ლეზე დამადე ნიკაპი