0

ახურებული

სექსუალურად მომწიფებული, ჰორმონებმოზღვავებული, თავშეუკავებელი ინდივიდი.

ნინი ადექი მაქედან რამ აგახურა, იცნობდე მაინც