1

ვზაიმნა

რუსული სიტყვა რომელიც ნიშნავს: ასევე, ჩემთვისაც.

-ქრისტე აღსდგა!
-ვზაიმნა