0

ჩემდათავად

სიტყვა, რომლის წარმოთქმის შედეგადაც შეგვიძლია თავი ავარიდოთ სხვების შეურაცხყოფას რაღაცაზე უაზროდ დაგინების შემდეგ.

-ვინც გოლი არ გაიტანოს იმის დედას შევეცი
-ააეეე ბიჭო!!
-ჩემდათავად ბრატ