გაგატან და გადაღვარე - განმარტებები - ბიძერი
0

გაგატან და გადაღვარე

შარდის შეუკავებლობისას ნათქვამი ფრაზა , რომელსაც მეგობარს საპირფარეშოში გასვლისას ეუბნბები.

ნიკა , მოსაფსმელად გადიხარ ? მოდი ჩემიც წაიღე და გადაღვარე