0

შენ წონას ვჯვამ

მოცემული ფრაზა გამოიყენება ადამიანის მიმართ,რომლის სიტყვიერი დაჩაგვრა გსურს და ამავდროულად შენთან შედარებით ტანმორჩილია

შენ წონას ვჯვამ