0

თოკსა ვწნავ

სიტყვა იხმარება როდესაც ვინმე ტუალეტშია და ეკითხებიან რას აკეთებო .. იქიდან კი უბრუნდება პასუხად თოკსა ვწნავ რას უნდა ვაკეთებდე

თოკი