0

სიქიმ ბაში

სიქიმ ბაში - სიკიმ - მამაკაცის სასქესო ორგანო ბაში თავი ანუ თავყლე, ქართული ანალოგები გამოსირებული გამოყლევებული და აშ.

ფუ რა მაგარი სიკიმ ბაში ხარ
ეგ სიკიმბაში კიდე დიდხანს იქნება აქ?