0

ფუი ბლიააად!!!

კომბინაცია გამოიყენება ბევრ შემთხვევაზე.
მაგალითად-გაკუება გინდა, მიაწვები და უცებ... კუჭი გქონია აშლილი...

ფუი ბლიააად!!! ჩავიჯვი. ახლა რა გინდა გააკეთო...
გაბრაზებული ხარ, მაგრამ მაინც ითქმის დაბალ დეციბალებში, არავინ გაიგონოს.