0

პინგვინი

ძირითადად გამოიყენება მეორე ან უფრო მაღალკურსელების მიერ პირველკურსელთა მოსანათლად უნივერსიტეტში

-რომელ კურსზე ხარ?
-პირველ
-ვა პინგვიინ

0

პინგვინი

მაღალ კურსელები ეძახიან პირველ კურსელებს აბდაუბდა სიარულის გამო დერეფანში როდესა კაბინეტებს ეძებენ

ჰეი პინგვინ საით?