0

გაასხა

როდესაც ტოტალიზატორში დადებულ ბილეთში ერთი ან რამდენიმე გუნდი შენთვის სასურველ შედეგს ვერ დააფიქსირებს

ერთმა გუნდმა გამისხა