0

დაყლევება

ადამიანის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც მიიღწევა ბევრი მასტურბაციით.
ამ სიტყვის გავრცელებული ფორმებია :
დაყლევდა და ჩაყლევდა.

-ნიკა 1 თვეა სახლიდან არ გამოსულა მემგონი სულ დაყლევდა.
-რეებს ბაზრობ, შენც კაი ჩაყლევება ხარ.