0

რამე ხო არ გჭირდება?

შეკითხვა, რომლის ადრესანტი, მეტწილად, არის 25 წელს გადაცილებული ,,გამოსული" ახლობელი, ადრესატი კი არასრულწლოვანი პიროვნება. ზემოხსენებულ შეკითხვას ძირითადად აქვს საუბრის დამაასრულებელი ხასიათი.

ოჯახში როგორ ხართ?... რამრ ხო არ გჭირდება?