0

რანაირად მეცადინეობ წიგნი არ მინახავს შენს ხელში

დედების გავრცელებული ფრაზა, იმისთვის რომ მიგვანიშნონ საკუთარ უსაქმურობაზე, მიუხედავად იმისა,რომ დილიდან საღამომდე ნანახი არ ყავხარ

-ვიმეცადინე უკვე
-რანაირად იმეცადინე წიგნი არ მინახავს შენს ხელში