0

მისათილება

მოფსმის ნაირსახეობა ე.წ. ფანოღურ ენაზე.
ძირითადად გამოიყნება მაშინ როცა მეგობართან ერთად მოძრაობ ხალხში და არ გინდა, რომ საზოგადოებამ შენი გაჭირვების შესახებ შეიტყოს.

-წამო შეჩემა სადმე მივასათილოთ