0

მოიტანა

როდესაც "რაღაცას" მოწევ

ეს რა მომაწევინე მაგრად მოიტანა