0

ჩაჩემანატყნავდა

როცა ადამიანი იმდენა ცუდად წაიქცა, რომ არანაირ წაქცევის ფორმას არ ჰგავდა.

ჩაჩემანატყნავდა