ბეთხლერწი - განმარტებები - ბიძერი
0

ბეთხლერწი

ტიპი რომელიც ნაღალჯა, ჯანზეა მაგრამ თავში ტვინი არ აქვს.

ბეთხლერწი