0

ბალიბულია?

გამოიყენება კალათბურთის თამაშის დროს, როდესაც მოთამაშე ბურთს გაშლილ ხელს დაარტყამს

(მოთამაშემ ბურთს გაშლილი ხელი დაარტყა)
-ბალიბულია?